blog background
 
Radca prawny Sylwia Zaręba: Blog o prawie
prawnik, prawo
metka_epoznan
Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości
ok
20
not ok
3
liczba odsłon: 5216

Zasiedzenie jest instytucją, która umożliwia nieodpłatne nabycie własności  nieruchomości.  Przedmiotem zasiedzenia może być własność gruntu, część gruntu z większej nieruchomości macierzystej, wcześniej ustanowiona odrębna własność lokalu. W trybie zasiedzenia można nabyć prawo własności albo udział we współwłasności. Natomiast nie można nabyć przez zasiedzenie części lokalu np. prawa własności pokoju.
Zasiedzieć nieruchomość może jedynie posiadacz samoistny.  Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. O tym, czy posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, decydują okoliczności faktyczne o charakterze przede wszystkim zewnętrznym (zachowanie się posiadacza względem przedmiotu posiadania dostrzegalne dla innych osób). Osoba, która posiada samoistnie nieruchomość traktuje ją jak swoją własność i manifestuje to na zewnątrz np. płaci w swoim imieniu podatek od nieruchomości, dokonuje znaczących remontów budynku bez zgody właściciela, nie uiszcza żadnego wynagrodzenia z tytułu korzystania z nieruchomości.
Zdarza się, że z wnioskiem o zasiedzenie występują członkowie rodziny np. pełnoletnie dzieci, które wspólnie mieszkają z rodzicami, remontują część domu powołując się następnie na samoistne posiadanie. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 16 września 2011r. w sprawie IV CSK 642/10 (publik. LEX nr 1001334) wskazał, że użytkowanie przez osobę działki za wiedzą i zgodą jej rodziców – właścicieli nieruchomości, nie stwarza samodzielnego i niezależnego stanu władztwa nad tą nieruchomością. Rodzicie często ze względów rodzinnych akceptują korzystanie przez dorosłe dziecko z ich nieruchomości. Nie można uznać, że zrezygnowali z zamiaru posiadania nieruchomości dla siebie.
Osoba, która rzeczą faktycznie włada w zakresie odpowiadającym treści innego prawa, z którym łączy się władza nad rzeczą np. najemca, dzierżawca jest posiadaczem zależnym a takie posiadanie nie prowadzi do zasiedzenia. Posiadacz może jednak przekształcić posiadanie zależne w posiadanie samoistne, gdyż w prawie polskim nie obowiązuje zasada, że nikt nie może sam zmienić sobie podstawy posiadania (por. post. SN z 12.3.1971 r., III CRN 516/70, OSPiKA 1971, Nr 11, poz. 207). Przekształcenie przez posiadacza swego posiadania z zależnego w samoistne wymaga jednak uzewnętrznienia. Zmiana musi zostać w sposób jednoznaczny zamanifestowana, gdyż samą intencję trudno uznać za wystarczającą (tak SN w post. z 13.3.1998 r., I CKN 538/97, Legalis). Np. najemca przestaje uiszczać czynsz, reguluje podatek od nieruchomości w swoim imieniu, dokonuje większego remontu, stawia nowe budynki.
Do zasiedzenia nieruchomości w dobrej wierze konieczne jest wykazanie samoistnego posiadania przez okres 20 lat, natomiast w przypadku złej wiary 30 lat.
Decydującym momentem dla oceny, czy posiadaczowi należy przypisać dobrą, czy złą wiarę, jest chwila uzyskania posiadania. Późniejsze zmiany świadomości posiadacza pozostają bez wpływu na tę ocenę.
W dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym choć usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu, że przysługuje mu takie prawo do władania rzeczą, jakie faktycznie wykonuje.
Opłata od wniosku wynosi 2.000zł

www.radca-poznan.eu
KancelariaSylwia Zaręba radca prawny
 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
RADCA PRAWNY SYLWIA ZARĘBA
Radca prawny Sylwia Zaręba.epoznan.pl
RSSsend_message
Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Zaręba zapewnia kompleksową pomoc prawną skierowaną do Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Siedziba Kancelarii mieści się w Poznaniu.Kancelaria zorientowana jest na świadczenie profesjonalnych usług prawnych skierowanych do najbardziej wymagających Klientów. Gruntowne przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i pełne zaangażowanie w realizację powierzonych nam zadań stanowią o naszej skuteczności i pozwalają realizować politykę wysokiej jakości usług. Klienci Kancelarii mogą liczyć na zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, żelazną konsekwencję w dążeniu do realizacji założonych celów i rzetelną, miłą obsługę. W relacjach na linii Klient - radca prawny dbamy o pełną transparentność, zachowanie zrozumiałego dla obu stron dialogu i otwartość. Jesteśmy dyskretni i zawsze bezwzględnie dochowujemy tajemnicy powierzonych nam informacji.
POLECANE STRONY
www.radca-poznan.eu
ARCHIWUM WPISÓW
Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka w trakcie sprawy rozwodowej (26 sie 2020)
Ustanowienie spadkobiercy (29 sty 2018)
Kasacja od wyroku w sprawie karnej (24 sie 2017)
Jak przygotować się do rozprawy o alimenty ? (9 sie 2017)
Opłata egzekucyjna a podatek VAT (27 lip 2017)
Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (dobrowolne poddanie się karze) (21 lip 2017)
Wyrok nakazowy w sprawie karnej i sprzeciw od wyroku nakazowego (15 lip 2017)
Apelacja od wyroku w sprawie karnej (23 maj 2017)
Rozliczenie konkubinatu (4 kwi 2017)
Wykreślenie wierzyciela z KRS a hipoteka (28 mar 2017)
Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop (19 mar 2017)
Małżeństwo z cudzoziemcem, wymagane dokumenty (12 mar 2017)
Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez osobę chorą psychicznie albo niedorozwiniętą umysłowo (7 mar 2017)
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika (26 lut 2017)
Zmiana wyroku rozwodowego  w zakresie władzy rodzicielskiej i wpływ tej  zmiany na alimenty  (16 sty 2017)
Alimenty dla małżonka przed i po rozwodzie (24 sie 2016)
MOBBING W PRACY (19 sie 2016)
Separacja i jej skutki (30 cze 2016)
Ubezwłasnowolnienie całkowite z powodu zaburzeń psychicznych (13 kwi 2016)
Rozwód a długi małżonków (9 mar 2016)
Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej (10 sty 2016)
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (4 sty 2016)
Kara umowna za przedwczesne rozwiązanie umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej, naruszenie obowiązku utrzymywania aktywnej karty SIM (29 lis 2015)
Eksmisja małżonka w sprawie o rozwód (5 paź 2015)
Uzupełniający podział majątku wspólnego (19 sie 2015)
Alimenty za okres przeszły (18 lip 2015)
Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Zgoda na paszport. (7 lip 2015)
Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki udzielonej przez bank (31 maj 2015)
Wniosek o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego (przepustka) (9 kwi 2015)
Odpowiedź na akt oskarżenia (26 mar 2015)
Testament własnoręczny (22 mar 2015)
Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem (15 mar 2015)
"Alimenty" dla matki dziecka pozamałżeńskiego (9 mar 2015)
Bezpieczny zakup używanego samochodu. (20 lut 2015)
Sprzedaż samochodu przez jednego małżonka w trakcie trwania małżeństwa (7 lut 2015)
Wniosek o skazanie bez rozprawy (23 sty 2015)
Jak zmienić nazwisko dziecka? (15 sty 2015)
Warunkowe umorzenie postępowania karnego (13 sty 2015)
Roszczenia związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (9 sty 2015)
Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej (31 gru 2014)
„Wspólny” dom na gruncie męża. (12 lis 2014)
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (5 lis 2014)
Odpowiedzialność za długi małżonka (8 paź 2014)
Odpowiedzialność dewelopera za wady budowy (25 wrz 2014)
Prawo do zachowku (20 wrz 2014)
Tylko pół roku na zaprzeczenie ojcostwa (13 wrz 2014)
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (3 wrz 2014)
Najem mieszkania po rozwodzie i możliwość wykupu lokalu z bonifikatą tylko przez jednego z małżonków (23 sie 2014)
Walka o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem (18 sie 2014)
Alimenty, czyli kto i od kogo może żądać wsparcia finansowego. (9 sie 2014)
Rozwód z winy małżonka (5 sie 2014)
Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku (1 sie 2014)
Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości (28 lip 2014)
Budowa domu na gruncie małżonka - rozliczenie nakładów w sprawie o podział majątku wspólnego (26 lip 2014)
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka (25 lip 2014)
Nieudany urlop? Zobacz kiedy możesz żądać odszkodowania od biura podróży. (24 lip 2014)