blog background
 
Radca prawny Sylwia Zaręba: Blog o prawie
prawnik, prawo
metka_epoznan
Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej
ok
14
not ok
2
liczba odsłon: 1780

Na władzę rodzicielską składają się uprawienia i obowiązki rodzica względem małoletniego dziecka. Chodzi tu przede wszystkim o obowiązki i prawa mające na celu zapewnienie należytej pieczy nad osobą dziecka jak i jego majątkiem.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie a w braku porozumienia rozstrzyga miedzy nimi sąd opiekuńczy.

Rodziców można pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli:

- władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody ( np. nieuleczalna choroba rodzica uniemożliwiająca sprawowanie opieki, odbywanie przez rodzica długoletniej kary pozbawienia wolności, wyjazd na stałe zagranicę, zaginięcie rodzica)

- rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka ( np. bicie, molestowanie, rozpijanie i poniżanie dziecka, brak zainteresowania losem dziecka, tolerowanie złego zachowania dziecka, nakłanianie dziecka do popełnienia przestępstwa)

- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej można orzec pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeżeli rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

O pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd opiekuńczy (sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka). Sprawa może być wszczęta z urzędu lub na wniosek (opłata od wniosku wynosi 40zł).

Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie może decydować o losie dziecka ( np. nie może decydować o wyborze szkoły dziecka, leczeniu, wyjazdach zagranicznych, miejscu zamieszkania), nie może też zarządzać majątkiem dziecka. Pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzic ma nadal obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Dziecko zachowuje prawo do dziedziczenia po rodzicu. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba że w orzeczeniu sąd wyraźnie zakaże kontaktów osobistych z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców umożliwia adopcję dziecka.

W przypadku ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd może przywrócić władzę rodzicielską.

Sylwia Zaręba

radca prawny

www.radca-poznan.eu

WASZE KOMENTARZE
Autor bloga wyłączył możliwość komentowania tego wpisu
avatar
RADCA PRAWNY SYLWIA ZARĘBA
Radca prawny Sylwia Zaręba.epoznan.pl
RSSsend_message
Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Zaręba zapewnia kompleksową pomoc prawną skierowaną do Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Siedziba Kancelarii mieści się w Poznaniu.Kancelaria zorientowana jest na świadczenie profesjonalnych usług prawnych skierowanych do najbardziej wymagających Klientów. Gruntowne przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i pełne zaangażowanie w realizację powierzonych nam zadań stanowią o naszej skuteczności i pozwalają realizować politykę wysokiej jakości usług. Klienci Kancelarii mogą liczyć na zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, żelazną konsekwencję w dążeniu do realizacji założonych celów i rzetelną, miłą obsługę. W relacjach na linii Klient - radca prawny dbamy o pełną transparentność, zachowanie zrozumiałego dla obu stron dialogu i otwartość. Jesteśmy dyskretni i zawsze bezwzględnie dochowujemy tajemnicy powierzonych nam informacji.
POLECANE STRONY
www.radca-poznan.eu
ARCHIWUM WPISÓW
Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka w trakcie sprawy rozwodowej (26 sie 2020)
Ustanowienie spadkobiercy (29 sty 2018)
Kasacja od wyroku w sprawie karnej (24 sie 2017)
Jak przygotować się do rozprawy o alimenty ? (9 sie 2017)
Opłata egzekucyjna a podatek VAT (27 lip 2017)
Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (dobrowolne poddanie się karze) (21 lip 2017)
Wyrok nakazowy w sprawie karnej i sprzeciw od wyroku nakazowego (15 lip 2017)
Apelacja od wyroku w sprawie karnej (23 maj 2017)
Rozliczenie konkubinatu (4 kwi 2017)
Wykreślenie wierzyciela z KRS a hipoteka (28 mar 2017)
Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop (19 mar 2017)
Małżeństwo z cudzoziemcem, wymagane dokumenty (12 mar 2017)
Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez osobę chorą psychicznie albo niedorozwiniętą umysłowo (7 mar 2017)
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika (26 lut 2017)
Zmiana wyroku rozwodowego  w zakresie władzy rodzicielskiej i wpływ tej  zmiany na alimenty  (16 sty 2017)
Alimenty dla małżonka przed i po rozwodzie (24 sie 2016)
MOBBING W PRACY (19 sie 2016)
Separacja i jej skutki (30 cze 2016)
Ubezwłasnowolnienie całkowite z powodu zaburzeń psychicznych (13 kwi 2016)
Rozwód a długi małżonków (9 mar 2016)
Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej (10 sty 2016)
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (4 sty 2016)
Kara umowna za przedwczesne rozwiązanie umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej, naruszenie obowiązku utrzymywania aktywnej karty SIM (29 lis 2015)
Eksmisja małżonka w sprawie o rozwód (5 paź 2015)
Uzupełniający podział majątku wspólnego (19 sie 2015)
Alimenty za okres przeszły (18 lip 2015)
Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Zgoda na paszport. (7 lip 2015)
Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki udzielonej przez bank (31 maj 2015)
Wniosek o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego (przepustka) (9 kwi 2015)
Odpowiedź na akt oskarżenia (26 mar 2015)
Testament własnoręczny (22 mar 2015)
Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem (15 mar 2015)
"Alimenty" dla matki dziecka pozamałżeńskiego (9 mar 2015)
Bezpieczny zakup używanego samochodu. (20 lut 2015)
Sprzedaż samochodu przez jednego małżonka w trakcie trwania małżeństwa (7 lut 2015)
Wniosek o skazanie bez rozprawy (23 sty 2015)
Jak zmienić nazwisko dziecka? (15 sty 2015)
Warunkowe umorzenie postępowania karnego (13 sty 2015)
Roszczenia związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (9 sty 2015)
Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej (31 gru 2014)
„Wspólny” dom na gruncie męża. (12 lis 2014)
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (5 lis 2014)
Odpowiedzialność za długi małżonka (8 paź 2014)
Odpowiedzialność dewelopera za wady budowy (25 wrz 2014)
Prawo do zachowku (20 wrz 2014)
Tylko pół roku na zaprzeczenie ojcostwa (13 wrz 2014)
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (3 wrz 2014)
Najem mieszkania po rozwodzie i możliwość wykupu lokalu z bonifikatą tylko przez jednego z małżonków (23 sie 2014)
Walka o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem (18 sie 2014)
Alimenty, czyli kto i od kogo może żądać wsparcia finansowego. (9 sie 2014)
Rozwód z winy małżonka (5 sie 2014)
Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku (1 sie 2014)
Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości (28 lip 2014)
Budowa domu na gruncie małżonka - rozliczenie nakładów w sprawie o podział majątku wspólnego (26 lip 2014)
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka (25 lip 2014)
Nieudany urlop? Zobacz kiedy możesz żądać odszkodowania od biura podróży. (24 lip 2014)