blog background
 
Radca prawny Sylwia Zaręba: Blog o prawie
prawnik, prawo
metka_epoznan
Jak zmienić nazwisko dziecka?
ok
11
not ok
5
liczba odsłon: 1235

Gdy oboje rodzice zmienią nazwisko, to taka zmiana rozciąga się automatycznie z mocy prawa na ich małoletnie dzieci.   Jeżeli nazwisko zmieniło tylko jedno z rodziców, dla skuteczności zmiany nazwiska dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje,  nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.  Jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia, do zmiany nazwiska konieczna jest także jego zgoda.  

Wniosek o zmianę nazwiska  należy złożyć do  kierownika USC właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Jeżeli takiego miejsca nie można ustalić, należy złożyć wniosek do USC właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej. Dla wnioskodawcy, który nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania właściwość miejscową Urzędu Stanu Cywilnego ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W sytuacji, gdy nie ma takiego miejsca lub nie można go ustalić, właściwy będzie kierownik Urzędu stanu cywilnego dla miasta stołecznego Warszawy.

Opłata od wniosku wynosi 37zł. Wnioskodawca musi przy złożeniu wniosku przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość. 

Wniosek o zmianę nazwiska musi zawierać:  

1)  dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt , adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

d) numer  PESEL

2)  imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana

3)  uzasadnienie

Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się następujące dokumenty:

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci

4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

Dokumentów wymienionych w punkcie 1-3 nie dołącza się, jeżeli znajdują się one w USC, w którym dana osoba ubiega się o zmianę nazwiska.

Jeżeli wniosek składa tylko jeden z rodziców należy dołączyć zgodę drugiego rodzica na zmianę nazwiska dziecka a jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia także jego zgodę.  Zarówno zgoda drugiego z rodziców, jak i dziecka, powinny być wyrażone osobiście przed właściwym organem  (kierownikiem USC lub jego zastępcą właściwym ze względu na ostatnie miejsc pobytu wnioskodawcy) lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

W przypadku braku zgody  rodzica  spór rozstrzyga sąd opiekuńczy. Trzeba wówczas przed złożeniem wniosku do kierownika USC  napisać wniosek do sądu opiekuńczego  o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.  Należy uzasadnić  z jakich powodów  wnosi się o zgodę na zmianę nazwiska dziecka.  Sąd wyrazi zgodę na zmianę nazwiska dziecka, jeżeli uzna, że będzie to zgodne z jego dobrem. 

www.radca-poznan.eu
KancelariaSylwia Zaręba radca prawny

 

 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
RADCA PRAWNY SYLWIA ZARĘBA
Radca prawny Sylwia Zaręba.epoznan.pl
RSSsend_message
Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Zaręba zapewnia kompleksową pomoc prawną skierowaną do Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Siedziba Kancelarii mieści się w Poznaniu.Kancelaria zorientowana jest na świadczenie profesjonalnych usług prawnych skierowanych do najbardziej wymagających Klientów. Gruntowne przygotowanie merytoryczne, doświadczenie i pełne zaangażowanie w realizację powierzonych nam zadań stanowią o naszej skuteczności i pozwalają realizować politykę wysokiej jakości usług. Klienci Kancelarii mogą liczyć na zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, żelazną konsekwencję w dążeniu do realizacji założonych celów i rzetelną, miłą obsługę. W relacjach na linii Klient - radca prawny dbamy o pełną transparentność, zachowanie zrozumiałego dla obu stron dialogu i otwartość. Jesteśmy dyskretni i zawsze bezwzględnie dochowujemy tajemnicy powierzonych nam informacji.
POLECANE STRONY
www.radca-poznan.eu
ARCHIWUM WPISÓW
Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka w trakcie sprawy rozwodowej (26 sie 2020)
Ustanowienie spadkobiercy (29 sty 2018)
Kasacja od wyroku w sprawie karnej (24 sie 2017)
Jak przygotować się do rozprawy o alimenty ? (9 sie 2017)
Opłata egzekucyjna a podatek VAT (27 lip 2017)
Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (dobrowolne poddanie się karze) (21 lip 2017)
Wyrok nakazowy w sprawie karnej i sprzeciw od wyroku nakazowego (15 lip 2017)
Apelacja od wyroku w sprawie karnej (23 maj 2017)
Rozliczenie konkubinatu (4 kwi 2017)
Wykreślenie wierzyciela z KRS a hipoteka (28 mar 2017)
Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop (19 mar 2017)
Małżeństwo z cudzoziemcem, wymagane dokumenty (12 mar 2017)
Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez osobę chorą psychicznie albo niedorozwiniętą umysłowo (7 mar 2017)
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika (26 lut 2017)
Zmiana wyroku rozwodowego  w zakresie władzy rodzicielskiej i wpływ tej  zmiany na alimenty  (16 sty 2017)
Alimenty dla małżonka przed i po rozwodzie (24 sie 2016)
MOBBING W PRACY (19 sie 2016)
Separacja i jej skutki (30 cze 2016)
Ubezwłasnowolnienie całkowite z powodu zaburzeń psychicznych (13 kwi 2016)
Rozwód a długi małżonków (9 mar 2016)
Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej (10 sty 2016)
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (4 sty 2016)
Kara umowna za przedwczesne rozwiązanie umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej, naruszenie obowiązku utrzymywania aktywnej karty SIM (29 lis 2015)
Eksmisja małżonka w sprawie o rozwód (5 paź 2015)
Uzupełniający podział majątku wspólnego (19 sie 2015)
Alimenty za okres przeszły (18 lip 2015)
Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Zgoda na paszport. (7 lip 2015)
Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki udzielonej przez bank (31 maj 2015)
Wniosek o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego (przepustka) (9 kwi 2015)
Odpowiedź na akt oskarżenia (26 mar 2015)
Testament własnoręczny (22 mar 2015)
Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem (15 mar 2015)
"Alimenty" dla matki dziecka pozamałżeńskiego (9 mar 2015)
Bezpieczny zakup używanego samochodu. (20 lut 2015)
Sprzedaż samochodu przez jednego małżonka w trakcie trwania małżeństwa (7 lut 2015)
Wniosek o skazanie bez rozprawy (23 sty 2015)
Jak zmienić nazwisko dziecka? (15 sty 2015)
Warunkowe umorzenie postępowania karnego (13 sty 2015)
Roszczenia związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (9 sty 2015)
Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej (31 gru 2014)
„Wspólny” dom na gruncie męża. (12 lis 2014)
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (5 lis 2014)
Odpowiedzialność za długi małżonka (8 paź 2014)
Odpowiedzialność dewelopera za wady budowy (25 wrz 2014)
Prawo do zachowku (20 wrz 2014)
Tylko pół roku na zaprzeczenie ojcostwa (13 wrz 2014)
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (3 wrz 2014)
Najem mieszkania po rozwodzie i możliwość wykupu lokalu z bonifikatą tylko przez jednego z małżonków (23 sie 2014)
Walka o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem (18 sie 2014)
Alimenty, czyli kto i od kogo może żądać wsparcia finansowego. (9 sie 2014)
Rozwód z winy małżonka (5 sie 2014)
Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku (1 sie 2014)
Zasiedzenie jako sposób nabycia własności nieruchomości (28 lip 2014)
Budowa domu na gruncie małżonka - rozliczenie nakładów w sprawie o podział majątku wspólnego (26 lip 2014)
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka (25 lip 2014)
Nieudany urlop? Zobacz kiedy możesz żądać odszkodowania od biura podróży. (24 lip 2014)